Veleposlaništvo RS Peking /Gospodarstvo /

Veleposlaništvo RS v Pekingu za države svoje akreditacije opravlja naslednje naloge s področja gospodarstva: 

1. Promocija in zaščita slovenskih gospodarskih interesov, spremljanje in nudenje podpore dvostranskim odnosom med državnimi organi in inštitucijami, sodelovanje z Delegacijo EU, drugimi evropskimi inštitucijami, mednarodnimi organizacijami in opravljanje diplomatskih nalog s področja ekonomskih odnosov v stikih s predstavniki države sprejemnice ter diplomatskega zbora.

2. Spremljanje gospodarskega položaja v državi in regiji; analiza položaja v posameznih panogah in regijah, zanimivih za slovensko gospodarstvo, identifikacija novih oblik gospodarskega sodelovanja.

3. Osnovne storitve, ki jih veleposlaništvo nudi slovenskim podjetjem, so:
• zagotavljanje osnovnih informacij o trgu, posameznih panogah, poslovnih partnerjih, itd,
• navezovanje stikov z lokalnimi podjetji, finančnimi inštitucijami in javnimi ter vladnimi organizacijami,
• zagotavljanje kontaktnih informacij potencialnih poslovnih partnerjev,
• sodelovanje pri organizaciji poslovnih dogodkov (konferenc, okroglih miz) in drugih promocijskih aktivnosti (prezentacije, sejmi, razstave).

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije, deluje sekcija Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, ki je samostojno strokovno združenje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb, ki delujejo na področju slovenskega, evropskega in kitajskega trga. Združujejo se z namenom potrebe po širjenju gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in kulturnega povezovanja in sodelovanja. Povezava: https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije/vsebina/Slovensko-kitajski-poslovni-svet/O-SKPS

Slovenija in Kitajska sta ustanovili mešano slovensko-kitajsko gospodarsko komisijo, ki se praviloma sreča 1x letno, izmenično v Sloveniji in na Kitajskem. Zaradi pandemije je zadnje, 13. zasedanje potekalo aprila 2018.

Aktivnosti veleposlaništva na področju gospodarstva so namenjene podpori slovenski državi in podjetjem pri delovanju in vzpostavljanju stikov na trgih Kitajske, Vietnama, Mongolije, Tajske in DLR Koreje, hkrati pa zagotavljamo tudi podporo podjetjem iz naštetih držav pri navezovanju stikov s potencialnimi slovenskimi poslovnimi partnerji, posredujemo informacije o gospodarskem položaju v Republiki Sloveniji, pogojih poslovanja in investicijskih priložnostih.

Kontaktne informacije:

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pekingu

Tea Pirih, svetovalka
E: tea.pirih(at)gov.si

Victor Qi, administrativni sodelavec
sloembassy.beijing(at)gov.si

Konzulat Republike Slovenije v Šanghaju
Mira Lesjak, vodja konzulata
T: (+) 86 21 621 83 055 • F: (+) 86 21 621 832 35 • E: sloconsulate.shanghai(at)gov.si

Koristne spletne povezave:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Dvostranska blagovna menjava: http://pxweb.stat.si/sistat
Podatki o kitajski in poslovanju na trgu: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Kitajska/Predstavitev_drzave_4323.aspx
Vladni portal – državne in javne inštitucije na spletu: http://www.gov.si
Banka Slovenije: http://www.bsi.si
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: http://www.umar.gov.si
Poslovanje v Sloveniji: http://www.poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php
Investicijske priložnosti v Sloveniji: http://www.investslovenia.si
Poslovne priložnosti v Sloveniji: http://www.sloveniapartner.com
Gospodarska zbornica Slovenije: http://www.gzs.si/eng
Obrtna zbornica Slovenije: http://www.ozs.si
Statistični urad republike Slovenije: http://www.stat.si
Slovenski turistični portal: http://www.slovenia.info

Pilotni projekt POSPEŠEVALNIK IZVOZA: pospesevalnikizvoza.gzs.si

LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA

Kitajske uradne inštitucije: http://english.gov.cn/
Ministrstvo za trgovino LR Kitajske: http://english.mofcom.gov.cn/
Ministrstvo za trgovino LR Kitajske – oddelek za tuje investicije: http://wzs.mofcom.gov.cn/?4090326079=3831013936
Portal za izvoznike na Kitajsko (carinska tarifa, osnovna zakonodaja, informacije o carinskem sistemu): http://www.e-to-china.com/
Kitajska mednarodna gospodarska in trgovinska arbitražna komisija:  www.cietac.org
Kitajski nacionalni statistični urad: http://www.stats.gov.cn/english/
Kitajska centralna banka: http://www.pbc.gov.cn/
Kitajski generalni carinski urad: http://english.customs.gov.cn
EU trgovinska zbornica na Kitajskem: http://www.europeanchamber.com.cn/en/home
EU portal za pomoč malim in srednjim podjetjem pri poslovanju na Kitajskem: http://www.eusmecentre.org.cn/
Večji sejmi v regiji: http://www.chinaexhibition.com/


HONG KONG

Hong Kong SAR Government: www.gov.hk
Central Policy Unit: https://www.pico.gov.hk/en/home/index.html
Commerce and Economic Development Bureau:  www.cedb.gov.hk/en/
Constitutional and Mainland Affairs Bureau: www.cmab.gov.hk
Development Bureau: www.devb.gov.hk
Education Bureau: www.edb.gov.hk
Environment Bureau: www.enb.gov.hk
Financial Services and the Treasury Bureau: www.fstb.gov.hk
Food and Health Bureau: www.fhb.gov.hk
Home Affairs Bureau: www.hab.gov.hk
Labor and Welfare Bureau: www.lwb.gov.hk
Security Bureau: www.sb.gov.hk
Transport and Housing Bureau: www.thb.gov.hk
Sporazum med centralno vlado LR Kitajske in Hong Kongom o gospodarskih odnosih: http://www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html
Census and Statistics Department: www.censtatd.hk
Companies Registry: www.cr.gov.hk
Customs and Excise Department: www.custom.gov.hk
Environmental Protection Department: www.epd.gov.hk
Government Logistics Department: www.gld.gov.hk
Inland Revenue Department: www.ird.gov.hk
Intellectual Property Department: www.ipd.gov.hk
Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk
Office of the Telecommunications Authority: https://www.ofca.gov.hk/en/home/index.html
Trade and Industry Department: www.tid.gov.hk
Consumer Council: www.consumer.org.hk
Hong Kong Export Credit Insurance Corporation: http://www.hkecic.com/en/index.aspx
Hong Kong Productivity Council: www.hkpc.org
Hong Kong Science and Technology Parks Corporation: www.hkstp.org
Hong Kong Tourism Board: www.discoverhongkong.com
Hong Kong Trade Development Council: www.hktdc.com
Hospital Authority: www.ha.org.hk
Legislative Council Secretariat: https://www.legco.gov.hk/index.html

Securities and Futures Commission: www.sfc.hk
Asia Society Hong Kong Center: www.asiasociety.org
Chinese General Chamber of Commerce, The: www.cgcc.org.hk
Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong, The: www.cma.org.hk
Federation of Hong Kong Industries: www.fhki.org.hk
Hong Kong Chinese Enterprises Association: www.hkcea.com
Hong Kong Chinese Importers' & Exporters' Association, The: www.hkciea.org.hk
Hong Kong Exporters' Association: www.exporters.org.hk
Hong Kong General Chamber of Commerce: www.chamber.org.hk

TAJVAN

Taiwan Bureau of Foreign Trade, MOEA: www.trade.gov.tw
Taiwan External Trade Development Council (TAITRA): www.taiwantrade.com.tw
Taiwantrade Website Link: www.taiwantrade.com.tw
Taiwan Department of Investment Services: https://investtaiwan.nat.gov.tw/
Importers and Exporters Association of Taipei: https://www.ieatpe.org.tw/en/
Taichung Importers and Exporters Chamber of Commerce: www.ieat.org.tw
Taipei Instruments Commercial Association: www.instrument.org.tw


MONGOLIJA

Gospodarska in industrijska zbornica Mongolije MONGOLIAN NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (MNCCI): https://www.atpf.org/en/org/mongolia.html in www.mongolchamber.mn

Državni statistični urad:  en.nso.mn/home
Državna tiskovna agencija: https://montsame.mn/en/
Mongolski spletni portal:  www.e-mongol.com/mongolia.htm
Poslovne novice:  http://www.mongolia-briefing.com/

 

TAJSKA

Vladni portal: https://www.thaigov.go.th/index.php?lang=en

The Board of Investment of Thailand: www.boi.go.th
Thai Industrial Standards Institute:  www.tisi.go.th/home/en
The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) www.nectec.or.th
Bank of Thailand: www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx
Asian Development Bank: www.adb.org
"Thailand Tales" (poslovanje in poslovni običaji): http://www.apmforum.com/
Bangkok Post : www.bangkokpost.com
The Nation: https://www.nationthailand.com/


VIETNAM

Vladni portal: vietnam.gov.vn

Ministry of Industry and Trade: https://moit.gov.vn/en
Ministry of Planning and Investm www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx
Investment and Trade Promotion Center:  http://www.itpc.gov.vn/web/en

Vietnam Chamber of Commerce and Industry: https://www.vccinews.com/
The State Bank of Vietnam:  www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/en/home/sbv
Vietnam Standards and Quality Institute: http://www.vsqi.gov.vn/en/

State Securities Commission of Vietnam: www.ssc.gov.vn
General Statistics Office of Vietnam:  www.gso.gov.vn/en/homepage/
Ministrstvo za kulturo, šport in turizem:  www.vietnamtourism.gov.vn/english/
Gospodarska združenja:
Trgovinsko – industrijska zbornica Vietnama:  en.vcci.com.vn
Evropska trgovinska zbornica v Vietnamu: www.eurochamvn.org

Nhan Dan: https://en.nhandan.vn/
Vietnam News: https://vietnamnews.vn/
Glasilo trgovinsko – industrijske zbornice Vietnama: http://vccinews.com/

 

DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA KOREJA

Državni spletni portal: http://www.korea-dpr.com/


Tiskovna agencija: http://www.kcna.kp/en

Ekonomske informacije: https://www.piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation