Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) /Vizumske in servisne takse /

Vizumske in servisne takse


VIZUMSKE TAKSE

  • 35 EUR (Državljani Albanije, Armenije, BiH, Gruzije, Severne Makedonije, Moldavije, Črne Gore, Ruske federacije, Srbije, Ukrajine in Azerbajdžana)
  • 60 EUR (Državljani Kitajske in državljani tretjih držav)

Vizumski prosilci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vvizumske takse:
(a) otroci do dvanajstih let;
(b) učenci, študenti, podiplomski študente in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo z namenom znanstvenega raziskovanja, kot je določeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/761/EC iz septebra 2005, da se olajša izdajanje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje raziskovalcev;
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, starih 25 let ali manj, ki sodelujejo na seminarjih, konferencah, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(f) družinski člani državljanov EU ali Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES.

Vizumska taksa se zaračuna ob predložitvi vloge. Če vizumsko aplikacijo umaknete ali če je vizum zavrnjen, se vizumska taksa ne povrne.


SERVISNE TAKSE

VFS zaračuna dodaten znesek za storitve v višini 22EUR na vsakega prosilca v primeru oddaje vloge na vizumskem centru.


Nazaj na seznam tem >>>