Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Prijavno-odjavna obveznost tujcev v RS /

Prijavno-odjavna obveznost tujcev, ki se nahajajo ali bivajo v Republiki Sloveniji


VIZUM

V skladu z določili Zakona o prijavi prebivališča se mora tujec pri pristojni (lokalni) policijski postaji prijaviti v roku treh dni po prehodu državne meje oziroma po spremembi nastanitve, odjaviti pa pred odhodom iz Republike Slovenije. Tujca, ki se nastani v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu, v skladu z zakonom stanodajalec prijavi oziroma odjavi pristojni policijski postaji.

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

V skladu z Zakonom o prijavi prebivališča mora tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, v roku treh dni od dneva naselitve v Republiki Sloveniji pri upravni enoti, na območju katere namerava prebivati, prijaviti naslov začasnega prebivališča, odjaviti pa pred odselitvijo. Posameznik ob prijavi prebivališča in prijavi spremembe naslova pristojnemu organu predloži dokazilo, da ima pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta.