Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) /

VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (VIZUM C) - ENOTNI SHENGENSKI VIZUM

SPLOŠNE INFORMACIJE O VIZUMIH ZA KRATKOROČNO BIVANJE

Na Kitajskem lahko vlogo za vizum za kratkoročno bivanje v Republiki Sloveniji prosilci oddajo v enem izmed 15 vizumskih centrov

Imetniki kitajskih "Passports for public affairs" morajo vizumsko vlogo oddati na veleposlaništvu v Pekingu v času uradnih ur.


MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO VIZUMA


OBRAZCI:
Elektronska vloga
Vloga
Garantno pismo

Vizumska vloga na vizumskem centru

Vložitev vizumske vloge preko outsourcing partnerja VFS Global je hitra in enostavna. Vlogo lahko prosilci oddajo na enem izmed petnajstih vizumskih centrov vsak dan med 8:00 in 15:00, brez čakalnih vrst in predhodnega naročanja, do 15 dni pred nameravanim potovanjem.

Upravljalec vizumskega centra vizumsko vlogo z dokumenti posreduje na veleposlaništvo v Peking v reševanje. Potni listi z vizumi oziroma odločbo se strankam vrnejo na vizumskem centru ali po pošti. Pristojbina za storitev posredovanja vloge in potnega lista preko vizumskega centra na veleposlaništvo znaša 22 EUR in jo plačajo prosilci ob oddaji vloge.

Veleposlaništvo lahko v določenih primerih posameznega prosilca povabi na veleposlaništvo na osebni razgovor. 

Seznam vizumskih centrov

Spletna stran slovenskih vizumskih centrov:
http://www.vfsglobal.cn/Slovenia/China/English/index.html

Vizumska vloga na veleposlaništvu v Pekingu

V primeru, da želijo vizumsko vlogo oddati imetniki "PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS", je potrebno vlogo oddati na vizumskem oddelku veleposlaništva v času uradnih ur. Vsi ostali prosilci vlogo oddajo na vizumskem centru.

Sprejem vlog in vročitev potnih listov/odločb:

PONEDELJEK: 9:00 do 12:00
SREDA: 9:00 do 12:00 in 14:00 do 16:00
PETEK: 9:00 do 12:00

Zastopanje v vizumskem postopku

Republika Slovenija ima z nekaterimi državami sklenjene sporazume o zastopanju v vizumskem postopku. To pomeni, da lahko diplomatsko predstavništvo druge države v imenu Slovenije izda vizum za kratkoročno bivanje. Pri tem se uporabijo pravila, ki veljajo na posameznem diplomatskem predstavništvu, zato se je potrebno za pridobitev vizuma obrniti neposredno na njih.


Nekateri državljani in rezidenti Kitajske lahko vlogo oddajo pri enem izmed spodnjih DKP:

GK Avstrije v Šanghaju – Imetniki "Passports for Public Affairs", ki so rezidenti mesta Šanghaj ter provinc Zhejiang, Jiangsu in Anhui

GK Madžarske v Chongqingu – Vsi prosilci, ki so rezidenti mesta Chongqing ter provinc Gansu, Shaanxi, Sichuan, Yunnan in Guizhou

Prosilci, ki so rezidenti Macaua, vlogo za schengenski vizum C podajo pri konzularni pisarni GK Portugalske v Macauu in Hongkongu v Macauu.

 

Vizumski prosilci iz spodnjih držav morajo vlogo oddati pri enem izmed spodnjih DKP: 

1) DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA KOREJA
VP Poljske v Pjongjangu - Državljani in rezidenti DLRK

2) FILIPINI
VP Belgije v Manili - Državljani in rezidenti Filipinov

3) LAOS
VP Francije v Vientianu - Državljani in rezidenti Laosa

4) MONGOLIJA
VP Nemčije v Ulanbatorju - Državljani in rezidenti Mongolije

5) TAJSKA
VP Avstrije v Bangkoku - Državljani in rezidenti Tajske

6) VIETNAM
VP Madžarske v Hanoju - Državljani in rezidenti Vietnama
GK Nizozemske v Ho Chi Minhu - Državljani in rezidenti Vietnama

Merila in pogoji za izdajo schengenskega vizuma

Imetniki navadnih potnih listov morajo vizumsko vlogo na veleposlaništvu oddati osebno, na vizumskem centru pa tudi po pooblastilu. Imetniki potnih listov za javne zadeve za vizum zaprosijo preko pooblaščenih območnih uradov za zunanje zadeve.

Pristojnost za obravnavo vizumske vloge
Veleposlaništvo RS v Pekingu je pristojno za izdajo slovenskega vizuma za kratkoročno bivanje, če:
- je Slovenija edini cilj potovanja ali
- bo Slovenija ciljna država glede na namen ali trajanje potovanja (v primeru, da bo prosilec potoval v več schengenskih držav) ali
- je Slovenija država prvega vstopa na schengensko območje (v primeru, da ni mogoče določiti ciljne države)

POMEMBNO:
V primeru, da potovalni načrt prosilca ali skupine vključuje tudi eno ali več držav izven schengenskega območja, ter da bo čas bivanja izven schengenskega območja presegal čas bivanja v Sloveniji, je potrebno pred vložitvijo vloge za slovenski schengenski vizum pridobiti tudi vizum vsaj ene izmed teh držav (Bolgarija, Hrvaška, Romunija).


Dopustnost vizumske vloge
Vizumska vloga je dopustna, če je:
- oddana največ tri mesece in vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim potovanjem,
- če ji je priložena ustrezna potna listina, katere veljavnost je vsaj tri mesece daljša od predvidenega datuma povratka na Kitajsko,
- če ji je priložena ustrezna fotografija prosilca in
- če je bila plačana vizumska taksa.

Vizumska taksa
V skladu s 16. členom Vizumskega zakonika je taksa za izdajo vizuma 60 EUR, prosilci jo na veleposlaništvu in v vizumskih centrih poravnajo v protivrednosti v CNY. Prosilci, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij, so v skladu s 16. členom Vizumskega zakonika oproščeni plačila vizumske takse:
(a) otroci do šest let;
(b) učenci, dijaki in študentje, podiplomski študentje in učitelji spremljevalci, ki se za bivanje odločijo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo zaradi opravljanja znanstvenih raziskav,
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, stari 25 let ali mlajši, ki se udeležujejo seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije.

Trajanje vizumskega postopka
Odločitev o vizumski vlogi se sprejme največ v 15 koledarskih dneh od datuma oddaje popolne vloge. To obdobje se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 30 koledarskih dni, Če so v posebnih primerih potrebni dodatni dokumenti, se lahko to obdobje izjemoma podaljša do največ 60 koledarskih dni.

Dokazila in spremljajoča dokumentacija
Za pridobitev Schengenskega vizuma je na Kitajskem potrebno predložiti dokumente, s katerimi dokazujete, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo vizuma. Veleposlaništvo v postopku preveri ali bo prosilec potoval skladno z namenom, ali ima ustrezno potovalno zavarovanje in ali se ima namen vrniti v domovino.

Od 12. oktobra 2015 morajo vsi prosilci za vizum na Kitajskem oddati deset prstnih odtisov in biometrično fotografijo. Za oddajo biometričnih podatkov se morajo vsi prosilci, ki za vizum zaprosijo prvič, na vizumskem centru ali veleposlaništvu zglasiti osebno. Biometrični podatki se hranijo 59 mesecev od prvega zajema, po tem je potrebno podatke zajeti ponovno. Biometričnih podatkov ni potrebno oddati otrokom, mlajšim od 12 let in osebam, kjer to fizično ni možno.

Seznam dokumentov, ki jih je potrebno predložiti odvisno od namena potovanja:

ADS Skupina
Turizem
Poslovno/Kratkoročno izobraževanje
Obisk prijateljev ali družine
Kultura/Šport

Predložitev vseh dokumentov navedenih v zgornjih prilogah ne zagotavlja izdaje vizuma!

Dodatni dokumenti, ki jih zahteva veleposlaništvo, morajo biti predloženi do postavljenega roka. V kolikor zahtevani dokumenti ne bodo predloženi, lahko veleposlaništvo izdajo vizuma zavrne.