Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Overitev slovenskih dokumentov /

Overitev slovenskih dokumentov

Veleposlaništvo najpogosteje opravlja naslednje overitve:

- overitev podpisa na zasebni listini,

- overitev prepisa ali fotokopije.

V primeru overitve lastoročnega podpisa ali fotokopije dokumenta mora stranka predložiti osebni dokument z namenom potrditve istovetnosti.