Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Priglasitev v državljanstvo in vpis rojstva v matični register /

Priglasitev otroka v državljanstvo in vpis v matični register

Otroka, rojenega staršem od katerih je vsaj eden državljan Republike Slovenije, je mogoče priglasiti v slovensko državljanstvo do njegovega 18. leta.

Starši, ki želijo otroka prek veleposlaništva priglasiti v državljanstvo in vpisati v matični register RS, predložijo veleposlaništvu naslednje dokumente:
- izpolnjeno vlogo PRIGLASITEV V DRŽAVLJANSTVO (če je samo eden od staršev državljan RS) ali izpolnjeno vlogo NAKNADNI VPIS ROJSTVA (v primeru da sta oba starša državljana RS); 
- nadoverjen izpisek iz rojstne matične knjige za otroka
- nadoverjen izpisek iz poročne matične knjige za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in ni še vpisana v matični register
- zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena
- izjavo o prijavi stalnega prebivališča otroka
- izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (če se otroka prijavlja na naslov v tujini)

Veleposlaništvo zbrano dokumentacijo posreduje pristojni upravni enoti, ki opravi vpis v matični register.