Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Nadoveritev kitajskih dokumentov /

Overitve in nadoveritve kitajskih dokumentov

Ker LR Kitajska ni podpisnica Haaške konvencije o odpravi overitve tujih javnih listin (1961), je potrebno vse kitajske dokumente z namenom uporabe v pravnem prometu v Republiki Sloveniji ustrezno overiti v skladu z nacionalno kitajsko zakonodajo.

Postopek overitve dokumenta, izdanega s strani kitajskega organa:

- lokalna javna notarska pisarna overi kopije originalnega dokumenta in potrdi pristnost predloženega dokumenta;

- stranka posreduje overjene kopije dokumenta preko provincialnega Urada za zunanje zadeve (Foreign Affairs Office), ki se ponavadi nahaja v glavnem mestu province, Ministrstvu za zunanje zadeve LR Kitajske v Pekingu;

- Ministrstvo za zunanje zadeve LR Kitajske nadoveri dokument in ga posreduje Veleposlaništvu Republike Slovenije v Pekingu, kjer se opravi nadoveritev podpisa in žiga Ministrstva za zunanje zadeve LR Kitajske;

- Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pekingu posreduje nadoverjen dokument po obratni poti nazaj stranki.

Za dokumente, izdane v Hongkongu in Macau, zadostuje za uporabo v slovenskem pravnem prometu pečat Apostille. Za legalizacijo s pečatom Apostille je v Hongkongu pristojna institucija High Court Registry, v Macau pa Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça. 

Stranka mora za uporabo dokumenta v pravnem prometu v Sloveniji praviloma poskrbeti tudi za uradni prevod v slovenščino s strani sodno zapriseženega tolmača v Sloveniji.

Seznam sodnih tolmačev je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje RS.