Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
31.08.2020  

Sprejemanje vlog za dovoljenje za prebivanje in postopki za izdajo vizumov D - novosti

Veleposlaništvo zopet sprejema nove vloge za izdajo dovoljenj za prebivanje, vendar le na osnovi predhodnega dogovora. Postopki za izdajo vizumov D se izvajajo le za določene skupine.

Naslednje kategorije tujih državljanov v posameznih utemeljenih primerih oddajo vlogo za vizum:
1. zdravstveni delavci in zdravstveni raziskovalci ter strokovno osebje za skrb starostnikov;
2. obmejni delavci;
3. sezonski delavci v kmetijstvu;
4. delavci v transportu;
5. diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki jih mednarodne organizacije povabijo in katerih osebna prisotnost je nujna za njihovo delovanje, vojaško osebje, humanitarni delavci in uslužbenci civilne zaščite pri izvajanju njihovih nalog;
6. potniki v tranzitu;
7. potniki, ki potujejo iz nujnih družinskih razlogov;
8. pomorščaki;
9. osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali iz drugih humanitarnih razlogov;
10. državljani tretjih držav, ki potujejo z namenom študija;
11. visokokvalificirani delavci, če je njihova zaposlitev nujna iz ekonomskega vidika in njihovo delo ni mogoče preložiti ali ga izvajati iz tujine;
12. ožji družinski člani državljanov EU/EEA, ki izvajajo načelo prostega gibanja ali imajo v drugih državah EU urejeno stalno ali začasno prebivališče;
13.  osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah EU.

Vsi prosilci morajo poleg vloge oddati predpisano spremno dokumentacijo.

Vloge za vizum v teh primerih je mogoče oddati le neposredno na veleposlaništvu po vnaprejšnjem dogovoru.

Vizumi D

Postopki za izdajo vizumov D se izvajajo le za naslednje skupine:

- udeleženci študentskih izmenjav (Erasmus, Erasmus+,...)
- združevanje družine,
- športniki, kulturniki, raziskovalci, znastveniki ob izraženem interesu pristojnega ministrstva.