Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
04.04.2014  

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 1. aprila 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja, 4. maja 2014.

Referendumsko vprašanje se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor
na seji dne 28. januarja 2014?«.

Razgrnitev volilnih imenikov

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja imeli volilno pravico, so vpisani v posebni volilni imenik. Posebni volilni imeniki državljanov RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Ljudski republiki Kitajski in v drugih državah akreditacije, bodo razgrnjeni na Veleposlaništvu RS Peking. Vsak državljan Republike Slovenije ima v času razgrnitve posebnih volilnih imenikov pravico pregledati volilne imenike in zahtevati popravek:

- če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik,
- če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice,
- če je vpisana oseba, ki je umrla,
- če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravek volilnega imenika lahko zahteva državljan ustno ali pisno najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 18.4.2014. Spremembe osebnih podatkov, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva, spremembe osebnega imena itd.), je mogoče urediti le s predhodno ureditvijo osebnega statusa pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. V ta namen morajo biti predložena ustrezna dokazila (overjeni izpiski iz matičnih knjig, sodbe sodišč, itd.), iz katerih so te spremembe razvidne.

Glasovanje iz tujine

Glasovanje zdomcev (volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini):

Državljani RS, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji ter so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko uresničujejo volilno pravico v tujini z glasovanjem po pošti. Državljani RS, ki želijo glasovati po pošti, morajo svojo namero z izpolnitvijo obrazca sporočiti Državni volilni komisiji do 15 dni pred izvedbo referenduma, to je do vključno 18.4.2014. Obrazec se lahko posreduje Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali v skenirani obliki (zaradi podpisa volivca) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Glasovanje izseljencev (volivci s stalnim prebivališčem v tujini):

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini lahko uresničujejo volilno pravico v tujini z glasovanjem po pošti. Državljani RS, ki želijo glasovati po pošti, morajo svojo namero z izpolnitvijo obrazca sporočiti Državni volilni komisiji do 15 dni pred izvedbo referenduma, to je do vključno 18.4.2014. Obrazec se lahko posreduje Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali v skenirani obliki (zaradi podpisa volivca) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

V kolikor želijo volivci s stalnim prebivališčem v tujini glasovati na volišču v Republiki Sloveniji (OMNIA), morajo najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 30.4.2014, izpolnjen obrazec za glasovanje na volišču izven države stalnega prebivanja posredovati okrajni volilni komisiji ali Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali v skenirani obliki (zaradi podpisa volivca) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja, lahko najdete na spodnji povezavi:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce