Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
25.02.2014  

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 12. februarja 2014 izdal Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 12/14 z dne 14.2.2014.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo potekale v nedeljo, 25. maja 2014. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 24.2.2014.

Podpore kandidatom za poslance in poslanke v Evropski parlament

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24.2.2014, lahko volivci z izpolnitvijo obrazca oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament. Volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco. Podpora kandidatom za poslance se bo zbirala do 25.4.2014.

Razgrnitev volilnih imenikov

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja imeli volilno pravico za volitve v Evropski parlament, so vpisani v posebni volilni imenik. Posebni volilni imeniki državljanov RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Ljudski republiki Kitajski in v drugih državah akreditacije, bodo do 9.5.2014 razgrnjeni na Veleposlaništvu RS Peking. Vsak državljan Republike Slovenije ima v času razgrnitve posebnih volilnih imenikov pravico pregledati volilne imenike in zahtevati popravek:

- če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik,
- če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice,
- če je vpisana oseba, ki je umrla,
- če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravek volilnega imenika lahko zahteva državljan ustno ali pisno najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, to je do 9.5.2014. Spremembe osebnih podatkov, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva, spremembe osebnega imena itd.), je mogoče urediti le s predhodno ureditvijo osebnega statusa pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. V ta namen morajo biti predložena ustrezna dokazila (overjeni izpiski iz matičnih knjig, sodbe sodišč, itd.), iz katerih so te spremembe razvidne.

Glasovanje iz tujine

Glasovanje zdomcev (volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini):

Državljani RS, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji ter so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko uresničujejo volilno pravico v tujini z glasovanjem po pošti. Državljani RS, ki želijo glasovati po pošti, morajo svojo namero z izpolnitvijo priloženega obrazca sporočiti Državni volilni komisiji do 30 dni pred izvedbo volitev, to je do vključno 24.4.2014. Obrazec se lahko posreduje Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Glasovanje izseljencev (volivci s stalnim prebivališčem v tujini):

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini bodo na naslov njihovega stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisu volitev in o možnih načinih uresničevanja volilne pravice. Skupaj z obvestilom bodo prejeli tudi volilni material, ki bo vseboval uradno prazno glasovnico in volilno karto.

V kolikor želijo volivci s stalnim prebivališčem v tujini glasovati na volišču v Republiki Sloveniji (OMNIA), morajo najkasneje tri dni pred izvedbo volitev, to je do 21.5.2014, izpolnjen obrazec za glasovanje na volišču izven države stalnega prebivanja posredovati okrajni volilni komisiji ali Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.