Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
11.09.2012  

Volitve predsednika Republike Slovenije

Predsednik državnega zbora je razpisal volitve predsednika Republike Slovenije. Za dan volitev je določil nedeljo 11. novembra 2012 in nedeljo 2. decembra 2012 za dan izvedbe morebitnega drugega kroga.

Potrditev obrazcev podpore posameznim predsedniškim kandidatom
Do 17. oktobra 2012 je možno na diplomatsko konzularnih predstavništvih in pri pristojnih organih v Sloveniji potrditi obrazce podpore posameznim predsedniškim kandidatom. Vsak volivec lahko podporo poda le enkrat in samo za enega od kandidatov. 

Razgrnitev volilnih imenikov
30. avgusta 2012 je potekalo pakiranje posebnih volilnih imenikov (PVI) za razgrnitev in pošiljanje le-teh na vsa diplomatsko konzularna predstavništva RS. Volilni imeniki za razgrnitev so na diplomatsko konzularna predstavništva RS posredovani z namenom ureditve vpisov v volilni imenik.

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.

Glasovanje izseljencev (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini)
Izseljenci bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice. Skupaj z obvestilom bodo prejeli tudi volilni material, ki bo vseboval  dve uradni prazni glasovnici in dve volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:
a) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli dve glasovnici in volilni karti z navodili), ali

b) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 8. novembra 2012.

Glasovanje zdomcev (slovenski državljani z začasnim prebivališčem v tujini)

Zdomci lahko uresničujejo volilno pravico:
a) po pošti,

b)  na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo glasovati po pošti morajo svojo namero pravočasno, najkasneje do 11. oktobra 2012, sporočiti Državni volilni komisiji. Zahtevek lahko posredujejo po pošti na naslov Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu na št. 011 386 1 43 31 269 ali po elektronski pošti na naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si  (zaradi podpisa mora biti zahtevek skeniran). Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 11. oktobra 2012.

Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si.