Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
11.11.2015  

Zakonodajni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal  zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Glasovanje na referendumu bo potekalo v nedeljo, 20.12.2015.  

Vprašanje na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel Državni zbor RS na seji dne 3. marca 2015?«.

Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), lahko glasujejo po pošti, v kolikor to namero, z izpolnjenim in podpisanim obrazcem, sporočijo Državni volilni komisiji najkasneje do 4. decembra 2015 do 24. ure. 

Slovenski državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oz. so stalno prijavljeni na naslovu v tujini (izseljenci), lahko glasujejo po pošti, v kolikor to namero, z izpolnjenim in podpisanim obrazcem, posredujejo Državni volilni komisiji najkasneje do 4. decembra 2015 do 24. ure.

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na posebnem volišču »OMNIA«, vendar mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo. Izpolnjeno obvestilo na obrazcu za glasovanje mora Državna volilna komisija prejeti najkasneje do 16. decembra 2015 do 24. ure.

Obrazci se lahko posredujejo po elektronski pošti (skenirano zaradi podpisa) na gp.dvk(at)dvk-rs.si ali po faksu na številko 00386 1 433 12 69 ali na naslov Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani Državne volilne komisije.