Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
28.03.2015  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini v postopek sprejema

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem dveh zakonov in sicer:

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

V skladu z določbo prvega odstavka 58. člena ZRLI, lahko predlog zakona predloži Državnemu zboru najmanj pet tisoč volivcev. Za predlog vsakega od prej navedenih zakonov mora biti zato zbranih pet tisoč podpor.

Predsednik Državnega zbora je določil enotno za oba zakonska predloga, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 27. 3. 2015, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 25. 5. 2015. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.
Za zbiranje podpor sta določeni gesli in aktivirani šifri za vnos v evidenco volilne pravice, in sicer: 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – SPREMEMBA ZAKONA O SKLADU (šifra 655).
 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI (šifra 656).

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
 
Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Pekingu bo v razpisanem obdobju mogoče podporo pobudniku za vložitev dveh predlogov zakonov v postopek sprejema podati v času uradnih ur veleposlaništva.

Pooblaščena oseba veleposlaništva bo preverila volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina), zato je tega treba obvezno prinesti s seboj.